A Directiva da Asociación

 aprafoga

Composición da Xunta Directiva

O 8 de febrero do 2017, en asamblea xeral extraordinaria, foi elexida a actual xunta directiva da asociación, cuxos compoñentes son os seguintes:

PRESIDENTE: Don José Ramón Fernández Folgueiras.
best essayes 10pagepapers com
VICEPRESIDENTA POR A CORUÑA: Don Luis Amor Botana.
best essayes 10pagepapers com
VICEPRESIDENTE POR LUGO: Don Diego Roberto Varela Peña.

VICEPRESIDENTE POR OURENSE: Don Rafael Cudeiro López.

VICEPRESIDENTE POR PONTEVEDRA: Don Juan Carlos Requeijo Matos.

SECRETARIO: Don José Luis Espiñeira Lage.

TESOUREIRO: Don José Manuel Álvarez Calvín.

Para contactar coa xunta directiva pode facerse a través dos seguintes enderezos:

Para calquera noticia e temas relacionados coa xestión da web: axentes@aprafoga.org

Para temas relacionados coa secretaría (altas, baixas,..): secretario@aprafoga.org

Para temas relacionados coa presidencia: presidente@aprafoga.org