Axentes Facultativos Medioambientais investigando un incendio forestal no concello de Cotobade na provincia de Pontevedra pertencente ao Distrito Forestal XIX encontran artefacto incendiario.

Axentes Facultativos Medioambientais investigando un incendio forestal no concello de Cotobade na provincia de Pontevedra pertencente ao Distrito Forestal XIX encontran artefacto incendiario.

O día 9 de xullo iníciase un incendio na paraxe de Cutian, parroquia de San Xurxo, concello de Cotobade, Pontevedra, detectado ás 13:59 horas. Axentes Facultativos Medioambientales do Distrito Forestal XIX, da Brigada de investigación de incendios forestais (Biif),...