aprafoga

Composición da Xunta Directiva

O 3 de xullo do 2020, en asamblea ordinaria, foi elexida a actual xunta directiva da asociación, cuxos compoñentes son os seguintes:

PRESIDENTE: Don Félix Pérez de la Fuente

VICEPRESIDENTE: Don Xoán Daniel Rosales Rivas

SECRETARIO: Don Manuel Ogando Fernández

TESOUREIRO: Don Lino Moreira Caramés

VOGAIS: Don Abel Alonso Rodríguez

              Don Alberto José Mayo Pais

              Don Juan José de la Fuente Andrés

              Don Miguel Garrido Garrido

              Don Vicente Mallo Seijo

              Don Xosé Arca García

 

Para contactar coa xunta directiva pode facerse a través dos seguintes enderezos:

Para calquera noticia e temas relacionados coa xestión da web: axentes@aprafoga.org

Para temas relacionados coa secretaría (altas, baixas,..): secretario@aprafoga.org

Para temas relacionados coa presidencia: presidente@aprafoga.org

Esta web emprega cookies. Podes ver aquí a Política de cookies    Ver Política de cookies
Privacidad