Concurso de traslados – relacións definitivas

 

Resolución do 4 de xuño de 2009, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso 01/2009 para a provisión de postos de traballo vacantes nas escalas de axentes forestais e axentes facultativos ambientais da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 11 de febreiro de 2009.
Publicadas por Resolución do 5 maio de 2009 (DOG nº 89, do 8 de maio) as relacións provisionais de admitidos e excluídos no concurso 01/2009 para a provisión de postos de traballo vacantes nas escalas de axentes forestais e axentes facultativos ambientais da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 11 de febreiro de 2009 e transcorrido o prazo que se establece nela para presentar as correspondentes alegacións, unha vez examinadas estas, esta dirección xeral
RESOLVE:
Primeiro.- Elevar a definitivas as relacións de solicitantes admitidos e excluídos no concurso 01/2009.
Segundo.- Publicar a relación definitiva de excluídos como anexo desta resolución.
Terceiro.- A lista de solicitantes admitidos estará exposta nos taboleiros de anuncios da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos das súas delegacións provinciais, no Servizo de Información Administrativa e Atención ao Cidadán en Santiago de Compostela, no Servizo de Información dos edificios a administrativos da Xunta de Galicia en Vigo e Ferrol, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e tamén poderá consultarse a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a conselleira de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de
Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2009.
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública
ANEXO
Concurso Trl.: F0109
Axentes forestais e facultativos ambientais
Relación provisoria de excluídos
1º apelido 2º apelido Nome NIF Motivo da exclusión
Burgos Tortosa Zeltia 73
Trashorras Reija Marcos 10
Causas da exclusión
Cód. Causa da exclusión
10 Solicitude fóra de prazo ou sen rexistro de entrada
73 Non presenta copia da solicitude do condicionado
Comparte isto!:

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche na ligazón para máis información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies