Real Decreto 1628/2011, de 14 de novembro, polo que se regula o listado e catálogo español de especies exóticas invasoras.

As especies exóticas invasoras constitúen unha das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, circunstancia que se agrava en hábitats e ecosistemas especialmente vulnerables como son as illas e as augas continentais. A introdución destas especies invasoras pode ocasionar graves prexuízos á economía, especialmente á produción agrícola, gandeira e forestal, e mesmo á saúde pública.

A nivel internacional existe unha gran preocupación pola crecente expansión destas especies. Froito diso é que o Convenio de Nacións Unidas sobre a Diversidade Biolóxica, ratificado por España en 1993, recoñeceu a existencia deste problema e estableceu no seu artigo 8.h que cada Parte Contratante, na medida das súas posibilidades, impedirá que se introduzan, controlará, ou erradicará as especies exóticas que ameacen os ecosistemas, os hábitats ou as especies. Neste contexto a nivel europeo, o Consello de Europa no marco do Convenio de Berna relativo á conservación da vida silvestre e o medio natural en Europa, ratificado por España, elaborou no ano 2004 a Estratexia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras.

No ámbito da Unión Europea, a Directiva 2009/147/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres, establece no seu artigo 11, que os Estados Membros velarán por evitar que a eventual introdución de especies de aves que non vivan normalmente en estado salvaxe no territorio europeo, prexudique á fauna e flora locais. Pola súa banda, a Directiva 92/43/CEE, do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e a flora silvestres, establece no seu artigo 22, que os Estados Membros garantirán que a introdución intencionada na natureza dunha especie que non sexa autóctona do seu territorio regúlese de modo que non prexudique á fauna e flora silvestres autóctonas, nin aos seus hábitats naturais na súa zona de distribución natural e, se o consideren necesario, prohibirán dita introdución. Neste contexto, en 2008, a Comisión Europea adoptou a Comunicación «Cara a unha Estratexia da Unión Europea sobre especies invasoras» (COM(2008) 789 final).

No ámbito mariño, a Unión Europea conta coa Directiva 2008/56/CE, de 17 de xuño de 2008, pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño, que ten como obxectivo acadar o bo estado ambiental do medio mariño para o ano 2020. Esta Directiva foi transposta á lexislación española a través da Lei 41/2010, de 29 de decembro, de Protección do Medio Mariño. Ademais, no ano 2004, adoptouse o «Convenio Internacional para o Control e Xestión da auga de Lastre e Sedimentos dos Buques» ratificado por España (BOE de 25 de marzo de 2008), cuxa finalidade é evitar as invasións de especies alóctonas ou exóticas nos ecosistemas mariños e costeiros españois. Por outra banda a presenza de Especies Exóticas Invasoras nas Demarcacións Hidrográficas pon en risco o cumprimento dos obxectivos ambientais establecidos pola Directiva Marco da auga 2000/60/CE do Parlamento Europeo e o Consello, de 23 outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas no seu artigo 4. Estas especies constitúen un risco para alcanzar o bo estado das masas de auga e por iso aparecen reflectidas nos Esquemas de Temas Importantes das Demarcacións.

 

{xtypo_feed}Documento{/xtypo_feed}

Comparte isto!:

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche na ligazón para máis información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies